ДНК рестриктазни ензими на Такара био

ДНК рестриктазните ензими на Такара био са ненадминати по качество и чистота на пазара. Фирмата ги произвежда от повече от 30 години и е първият производител на търговски достъпни рестриктази в Япония. Всяка произведена партида ензим се подлага на стриктни тестове на проверка на качеството на продукта. Рестриктазите на „Такара био” се доставят с оптимизирани буфери, които осигуряват максимална активност по време на рестриктазното смилане. Страницата на производителя предлага полезна информация за методи за смилане на ДНК, относителна активност във всеки вид универсален буфер, реактивности при субоптимизирани условия, буфери за двойно смилане, ефекти на ДНК метилирането, как да се инактивират ензими и много други.

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:
  Кат. № Наименование Кол./оп. Кат. № Наименование Кол./оп.
  1112A Aat II 100 U 1060AH Hind III (High Conc.) 10000 U
  1001A Acc I 100 U 1238A Hinf I 6000 U
  1002A Acc II(FnuD II) 100 U 1238AH Hinf I 6000 U
  1113A Acc III(BspM II) 20 U 1064A Hpa I 500 U
  1116A Afa I(Rsa I) 1000 U 1068A Kpn I 5000 U
  1236A Afl II 200 U 1068AH Kpn I (High Conc.) 5000 U
  1004A Alu I 500 U 1069A Mbo I 1000 U
  1224A Aor13H I(BspMII, AccIII) 1000 U 1145A Mbo II 400 U
  1118A Aor51H I(Eco 47 III) 400 U 1070A Mfl I(Xho II)* 500 U
  1005A Apa I 10000 U 1071A Mlu I 1000 U
  1005AH Apa I (High concentration) 10000 U 1071AH Mlu I (High Conc.) 1000 U
  1237A ApaLI 600 U 1234A MrcBC Restriction Enzyme 200 U
  1009A Bal I 20 U 1150A Msp I(Hpa II) 3000 U
  1010A BamH I 10000 U 1150AH Msp I(Hpa II) (High Conc.) 3000 U
  1010AH BamH I (High Conc.) 10000 U 1153A Mun I(Mfe I) 150 U
  1012A Ban II(HgiJ II) 2000 U 1155A Nae I 500 U
  1232A BciT130 I (EcoR II, Mva I) 2000 U 1160A Nco I 500 U
  1019A Bcn I(Cau II) (Nci I) 1000 U 1160BH Nco I (High Conc.) 2500 U
  1020A Bgl  I 1000 U 1161A Nde I 400 U
  1021A Bgl II 2000 U 1162B Nhe I [5x 1162A] 5x 500 U
  1021AH Bgl II (High Conc.) 2000 U 1166A Not I 500 U
  1022A Bln I(Avr II) 400 U 1166BH Not I (High Conc.) 2500 U
  1207A BmeT110 I (Ava I) 500 U 1168A Nru I 1000 U
  1231A BmgT120 I (Cfr13 I, Asu I) 1000 U 1226A Nsb I (MstI, AviII) 200 U
  1023A Bpu1102 I(Esp I) 150 U 1177A PmaC I(Eco72 I) 500 U
  1024A Bsp1286 I(Sdu I) 500 U 1074A PshA I 200 U
  1107A Bsp1407 I 300 U 1109A PshB I(Vsp I) 1000 U
  1225A BspT104 (Asu II, Nsp V) 2500 U 1108A Psp1406 I 200 U
  1223A BspT107 (HgiC I) 1000 U 1073A Pst I 10000 U
  1119A BssH II(BseP I) 300 U 1073AH Pst I (High Conc.) 10000 U
  1028A Bst1107 I(Sna I) 150 U 1242A Pvu I 400 U
  1025A BstP I(BstE II) 2000 U 1243A Pvu II 4000 U
  1027A BstX I 1000 U 1243AH Pvu II 4000 U
  1120A Cfr 10 I 200 U 1241A Restriction Enzyme Nhe I 700 U
  1034A Cla I 1000 U 1241B Restriction Enzyme Nhe I 700 U x5
  1034AH Cla I (High Conc.) 1000 U 1246A Restriction Enzyme Sph I 600 U
  1035A Cpo I(Rsr II)(Csp I) 400 U 1246B Restriction Enzyme Sph I 600 U x5
  1235A Dpn I (Mal I) 1000 U 1078A Sac I 2000 U
  1037A Dra I(Aha III) 4000 U 1078AH Sac I (High Conc.) 2000 U
  1037AH Dra I(Aha III) (High Conc.) 4000 U 1079A Sac II 1000 U
  1123A Eae I(Cfr I) 200 U 1080A Sal I 3000 U
  1124A Eam1105 I(Ecl HKI) 100 U 1080AH Sal I (High Conc.) 3000 U
  1135A Eco O65 I(BstE II) 1000 U 1082A Sau3A I(Mbo I) 200 U
  1039A Eco52 I(Xma III) 200 U 1082BH Sau3A I(Mbo I) (High Conc.) 1000 U
  1131A Eco81 I(Sau I)(Bsu36I) 500 U 1084A Sca I 1500 U
  1043A EcoO109 I(Dra II) 2000 U 1244A Sfi I 1000 U
  1040A EcoR I 10000 U 1085A Sma I 2000 U
  1040AH EcoR I (High Conc.) 10000 U 1085AH Sma I (High Conc.) 2000 U
  1042A EcoR V 3000 U 1111A Smi I (Swa I) 200 U
  1042AH EcoR V (High Conc.) 3000 U 1245A SnaB I 200 U
  1038A EcoT14 I(Sty I) 3000 U 1086A Spe I 300 U
  1125A EcoT22 I(Ava III)(NsiI) 2000 U 1183A Sse8387 I 400 U
  1045A Fba I(Bcl I) 500 U 1183BH Sse8387 I (High Conc.) 2000 U
  1046A Fok I 1000 U 1185A Ssp I 500 U
  1052A Hae II 1000 U 1088A Stu I 500 U
  1051A Hae III 4000 U 1189A Taq I 2000 U
  1051AH Hae III (High Conc.) 4000 U 1090A Tth111 I 500 U
  1053A Hap II(Hpa II) 2000 U 1193A Van 91 I(PflM I)(AccB7I)* 300 U
  1053AH Hap II(Hpa II) (High Conc.) 2000 U 1196A VpaK11B I (AvaII) 300 U
  1056A Hha I 2000 U 1093A Xba I 3000 U
  1057A Hin1 I (Hsp92I)* 300 U 1093AH Xba I (High Conc.) 3000 U
  1059A Hinc II(Hind II) 1000 U 1094A Xho I 5000 U
  1059AH Hinc II(Hind II) (High Conc.) 1000 U 1094AH Xho I (High Conc.) 5000 U
  1060A Hind III 10000 U 1095A XspI(Bfa I, MaeI) 500 U
 • Производител:Takara bio/Clontech