Описание

NZYDNA маркер II е готов за употреба маркер за молекулно тегло, специално създаден за лесно определяне на размера и количеството на ДНК. За по-добри резултати, получени при използването на този маркер се препоръчва използването на агарозите на NZYTech.

Определяне на размера: Маркера NZYDNA маркер II създава 9 нормално раздалечени ивици, в диапазона от 1 400 до 10 000 б. дв.

Определяне на количеството: При нанасяне на стандартно количество от 5 µL (414 ng ДНК) всяка ивица се отнася за точно определено количество ДНК (Фиг. 1).

Условия за съхранение: NZYDNA маркер II трябва да се съхранява на -20°C до първоначална употреба. След това маркера може да се съхранява на 4°C за период до 6 месеца. Избягвайте многократните цикли замразяване/топене, тъй като маркера може да се повреди.

Условия за транспортиране: на стайна тепература

Срок на годност: 3 години

Решение на проблеми: Ако маркера не потъва при нанасяне, разклатете малко. За да се предотврати деградация, причинена от замърсяване с ДНаза след отваряне, Направете аликвоти с малко количество от маркера.

Качестен анализ

Нуклеазен тест: За тестване за наличие на ДНазна активност, 20 μL от маркера NZYDNA маркер II се инкубират за 14-16 часа при 37°C и интегритета на ДНК се анализира чрез агарозна гел електрофореза.

Сваляне на прикачените файлове: MB043_NZYDNA_Ladder_II

Допълнителни документи и информация за поръчка

Допълнителна информация

  • Информация за поръчка: кат. № MB04301 – 200 ивици
    кат. № MB04302 – 500 ивици
  • Производител: Nzytech genes & enzymes, Португалия