Фирма Биомед фючарсъвместно със своите партньори и сътрудници предлага следните услуги в помощ на нашите  клиенти:

  1. Изготвяне на оферти по запитване.
  2. Изработване на проекти за цялостно оборудване на лаборатории, консултации и обучение на персонал.
  3. Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на закупената от нас апаратура.
  4. Обучение за работа със закупените от нас изделия.
  5. Поддръжка, гаранционен и извън гаранционен сервиз на доставената от нас апаратура.
  6. Изготвяне на проекти и изграждане на чисти помещения.

За повече информация относно гамата ни отконсумативиоборудване, хистопатологично оборудване и консумативи и чисти помещания молим да прегледате съответните категории на каталога.