Вортекс с много скорости MSV-3500

Допълнителни документи и информация за поръчка

Производител:

 

Biosan