Винтови капачки и септи за хроматографски виалки

 

  • отворена винтова капачка;
  • 8 мм диам.

Допълнителни документи и информация за поръчка

Каталожна информация:

 

Описание

Кол./оп.

Кат. №

фенолни, черни

1000

9.003 633

ПП, черни

100

9.003 634