Бутилка тип пръскалка за разтворители с тясно гърло VITsafeTM, PP/PE-LD

  • материал на тялото – PP или PE-LD, материал на пръскалката – PP;
  •  надпис: наименование (немски, английски, френски, испански език), химична формула, CAS номер, пиктограма на потенциалния риск, Н/Р фрази;
  • без риск от протичане или капане благодарение на уникалния дизайн на капачката.

Допълнителни документи и информация за поръчка

Каталожна информация:

 

Етикет

Обем, мл

Гърло
GL

Материал

Кол./оп.

Кат. №

Acetone

250

25

PP

1

9.223 345

Acetone

500

25

PP

1

9.223 351

Acetone

1000

32

PP

1

9.223 360

Acetonitrile

500

25

PE-LD

1

7.058 640

Distilled water

250

25

PE-LD

1

9.223 340

Distilled water

500

25

PE-LD

1

9.223 346

Distilled water

1000

32

PE-LD

1

9.223 355

Ethanol

250

25

PE-LD

1

9.223 344

Ethanol

500

25

PE-LD

1

9.223 350

Ethanol

1000

32

PE-LD

1

9.223 359

Ethyl acetate

250

25

PE-LD

1

9.223 343

Ethyl acetate

500

25

PE-LD

1

9.223 349

Ethyl acetate

1000

32

PE-LD

1

9.223 358

Acetic acid

500

25

PE-LD

1

7.079 737

Isopropanol

250

25

PE-LD

1

9.223 342

Isopropanol

500

25

PE-LD

1

9.223 348

Isopropanol

1000

32

PE-LD

1

9.223 357

Methanol

250

25

PE-LD

1

9.223 341

Methanol

500

25

PE-LD

1

9.223 347

Methanol

1000

32

PE-LD

1

9.223 356

Methylene chloride

500

25

PE-LD

1

7.078 722

Methylethylketone (MEK)

500

25

PP

1

9.223 354

N, N-Dimethylformamide

500

25

PE-LD

1

6.401 458

Xylene

500

25

PE-LD

1

7.087 939

Hexane

500

25

PE-LD

1

7.009 310

Heptane

500

25

PE-LD

1

6.073 505

Tetrahydrofuran (THF)

500

25

PE-LD

1

7.087 940

Toluene

500

25

PE-LD

1

7.087 938

Pentane

500

25

PE-LD

1

6.242 784