• интуитивно графично програмиране;
 • лек и с компактни размери;
 • взаимнозаменяеми блокове: 24 х 0.2 мл и 18 х 0.5 мл;
 • конкурентна цена;
 • Пелтие технология;
 • Капацитет24х 0.2 мл епруветки или 18 х 0.5 мл епруветки;
 • Програмируем температурен обхват4-99 °C;
 • Температурна точност/разпределение± 0.3 °C/ ± 0.5 °C при 55 °C;
 • Максимална скорост на нагряване/охлаждане: 5°C/ 4°C в секунда;
 • Температура на капака105 °C;
 • Брой цикли: 99;
 • Температурен обхват30 °C – 99 °C
 • Памет за програми100;
 • Размери21.8 х 28.5 х 17.8 см;
 • Тегло: 3,2 кг;
 • Елзахранване230 V, 50/60 Hz.

Допълнителни документи и информация за поръчка

Производител:

Labnet International