SERVALYT™ : молекули с ниско молекулно тегло с цвитерйонен характер. Представляват смес от синтетични видове с разпределение по молекулно тегло от 400 до 1000 далтона и включва множество различни pI-стойности.
В агарозен и полиакриламидни гел, съдържащи амфолити, при прилагане на електрично поле ще бъде изграден линеен рН градиент – амфолитните молекули носят нетен зарят и следователно мигрират в електричното поле между електродите до достогане на позиция със сътветното си pI. Тогава спират да се движат и формират малки плата (стационарни стекове).

Предимства:

 • висока разделителна способност, поради мултимерен състав;
 • бързо оцветяване и обезцветяване;
 • чист фон, свързан с много ниско неспецифично свързване на бои и оцветители;
 • висока разтворимост в трихлороцетна киселина (бързо отстраняване на амфолитите при фиксиране);
 • на практика няма взаимодействие с метални йони.

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:

  Наименование

  Описание

  Кат. №

  Кол./оп.

  SERVALYT™ 2-4

  Амфолит SERVALYT™ (40 % w/v във вода). Стандартно качество (аналитичен клас) за обща употреба при ИЕФ.

  42902.01

  10 мл

  SERVALYT™ 2-4

  42902.02

  25 мл

  SERVALYT™ 2-9 Seed-Mix

  SERVALYT™ амфолит (40 % w/v във вода). Специално качество за seed анализ чрез ИЕФ.

  42935.01

  10 мл

  SERVALYT™ 2-9 Seed-Mix

  42935.02

  25 мл

  SERVALYT™ 2-9 Seed-Mix

  42935.03

  100 мл

  SERVALYT™ 2-11

  Амфолит SERVALYT™ (40 % w/v във вода). Стандартно качество (аналитичен клас) за обща употреба при ИЕФ.

  42900.01

  10 мл

  SERVALYT™ 2-11

  42900.02

  25 мл

  SERVALYT™ 3-4

  Амфолит SERVALYT™ (40 % w/v във вода). Стандартно качество (аналитичен клас) за обща употреба при ИЕФ.

  42922.01

  10 мл

  SERVALYT™ 3-4

  42922.02

  25 мл

  SERVALYT™ 3-5

  Амфолит SERVALYT™ (40 % w/v във вода). Стандартно качество (аналитичен клас) за обща употреба при ИЕФ.

  42903.01

  10 мл

  SERVALYT™ 3-5

  42903.02

  25 мл

  SERVALYT™ 3-5

  42903.04

  2 мл

  SERVALYT™ 3-6

  Амфолит SERVALYT™ (40 % w/v във вода). Стандартно качество (аналитичен клас) за обща употреба при ИЕФ.

  42944.01

  10 мл

  SERVALYT™ 3-6

  42944.02

  25 мл

  SERVALYT™ 3-6

  42944.04

  2 мл

  SERVALYT™ 3-7

  Амфолит SERVALYT™ (40 % w/v във вода). Стандартно качество (аналитичен клас) за обща употреба при ИЕФ.

  42945.01

  10 мл

  SERVALYT™ 3-7

  42945.02

  25 мл

  SERVALYT™ 3-10

  Амфолит SERVALYT™ (40 % w/v във вода). Стандартно качество (аналитичен клас) за обща употреба при ИЕФ.

  42940.01

  10 мл

  SERVALYT™ 3-10

  42940.02

  25 мл

  SERVALYT™ 3-10

  42940.04

  2 мл

  SERVALYT™ 3-10 Iso-Dalt, for 2D Electrophoresis

  Iso-Dalt качество; специален 2D клас за използване при 2D електрофореза.

  42951.01

  10 мл

  SERVALYT™ 3-10 Iso-Dalt, for 2D Electrophoresis

  42951.02

  25 мл

  SERVALYT™ 3-10 Iso-Dalt, for 2D Electrophoresis

  42951.04

  2 мл

  SERVALYT™ 4-5

  Амфолит SERVALYT™ (40 % w/v във вода). Стандартно качество (аналитичен клас) за обща употреба при ИЕФ.

  42923.01

  10 мл

  SERVALYT™ 4-5

  42923.02

  25 мл

  SERVALYT™ 4-6

  Амфолит SERVALYT™ (40 % w/v във вода). Стандартно качество (аналитичен клас) за обща употреба при ИЕФ.

  42904.01

  10 мл

  SERVALYT™ 4-6

  42904.02

  25 мл

  SERVALYT™ 4-6

  42904.04

  2 мл

  SERVALYT™ 4-7

  Амфолит SERVALYT™ (40 % w/v във вода). Стандартно качество (аналитичен клас) за обща употреба при ИЕФ.

  42948.01

  10 мл

  SERVALYT™ 4-7

  42948.02

  25 мл

  SERVALYT™ 4-7

  42948.04

  2 мл

  SERVALYT™ 4-9 T

  Технически клас чистота за препаративна работа. Формиране на твърди частици (кватернерни амониеви соли) може да се наблюдава след време при ниски температури. Това няма да повлияе на разделянето, защото преципитатът ще се разтвори при разреждане (работен разтвор) или затопляне до стайна температура.

  42910.01

  10 мл

  SERVALYT™ 4-9 T

  42910.02

  25 мл

  SERVALYT™ 4-9 T

  42910.03

  100 ml

  SERVALYT™ 5-6

  Амфолит SERVALYT™ (40 % w/v във вода). Стандартно качество (аналитичен клас) за обща употреба при ИЕФ.

  42924.01

  10 мл

  SERVALYT™ 5-6

  42924.02

  25 мл

  SERVALYT™ 5-7

  Амфолит SERVALYT™ (40 % w/v във вода). Стандартно качество (аналитичен клас) за обща употреба при ИЕФ.

  42905.01

  10 мл

  SERVALYT™ 5-7

  42905.02

  25 мл

  SERVALYT™ 5-7

  42905.04

  2 мл

  SERVALYT™ 5-7 PGM

  SERVALYT™ Carrier Ampholytes (40 % w/v in water). Special type for phosphoglucomutase subtyping by IEF.

  42936.01

  10 мл

  SERVALYT™ 5-7 PGM

  42936.02

  25 мл

  SERVALYT™ 5-8

  Амфолит SERVALYT™ (40 % w/v във вода). Стандартно качество (аналитичен клас) за обща употреба при ИЕФ.

  42949.01

  10 мл

  SERVALYT™ 5-8

  42949.02

  25 мл

  SERVALYT™ 5-8

  42949.04

  2 мл

  SERVALYT™ 5-9

  Амфолит SERVALYT™ (40 % w/v във вода). Стандартно качество (аналитичен клас) за обща употреба при ИЕФ.

  42950.01

  10 мл

  SERVALYT™ 5-9

  42950.02

  25 мл

  SERVALYT™ 6-7

  Амфолит SERVALYT™ (40 % w/v във вода). Стандартно качество (аналитичен клас) за обща употреба при ИЕФ.

  42925.01

  10 мл

  SERVALYT™ 6-7

  42925.02

  25 мл

  SERVALYT™ 6-8

  Амфолит SERVALYT™ (40 % w/v във вода). Стандартно качество (аналитичен клас) за обща употреба при ИЕФ.

  42906.01

  10 мл

  SERVALYT™ 6-8

  42906.02

  25 мл

  SERVALYT™ 6-8

  42906.04

  2 мл

  SERVALYT™ 6-9

  Амфолит SERVALYT™ (40 % w/v във вода). Стандартно качество (аналитичен клас) за обща употреба при ИЕФ.

  42913.01

  10 мл

  SERVALYT™ 6-9

  42913.02

  25 мл

  SERVALYT™ 6-9

  42913.04

  2 мл

  SERVALYT™ 7-9

  Амфолит SERVALYT™ (40 % w/v във вода). Стандартно качество (аналитичен клас) за обща употреба при ИЕФ.

  42907.01

  10 мл

  SERVALYT™ 7-9

  42907.02

  25 мл

  SERVALYT™ 7-9

  42907.03

  2 мл

  SERVALYT™ 9-11

  Амфолит SERVALYT™ (40 % w/v във вода). Стандартно качество (аналитичен клас) за обща употреба при ИЕФ.

  42909.01

  10 мл

  SERVALYT™ 9-11

  42909.02

  25 мл

 • Производител:

  Производител: SERVA Electrophoresis GmbH