Амплифицира големи геномни фрагменти от 3 к.б. до над 25 к.б. и епизомални фрагменти до 40 к.б.

Смес от стабилни термофилни ДНК полимерази, фактор, засилващ полимеразната активност и уникален полимеразен буфер, позволяващ дълговерижно PCR амплифициране на геномни части с дължина над 25 к.б. и епизомални обекти с дължина до 40 к.б.

Описание:

 • Смес от модифицирани и оптимизирани термостабилни ензими от Thermus sp. ДНК полимераза, Pyrococcus sp. ДНК полимераза и фактор, засилващ полимеразната активност;
 • Ултрачисти рекомбинантни ензими;
 • Уникалният състав на амплифицикационния буфер позволява ефективно буфериране на рН при високи температури и позволява богат добив при големи геномни прицелни обекти;
 • Полимеразата амплифицира ефективно големи геномни ДНК фрагменти от 3 к.б. до над 25 к.б. и епизомни фрагменти до 40 к.б. Същевременно осигурява амплифициране и на по-малки фрагменти (с размер 0.1 к.б.);
 • Ензимната смес е особено подходяща за еукариотно геномно амплифициране, клониране и анализ;
 • Идеален за геномно картиране и секвениране;
 • Позволява характеризиране на клонирани секвенции в ламбда фаги и космиди;
 • Подобрява резултатите от PCR на сложни матрици като тези съдържащи ГЦ-богати области;
 • има 3´->5´ коректорска функция, водеща до постоянна по-висока PCR точност и процесивност от възможната с немодифицирана Так ДНК полимераза;
 • Има 5´->3´ екзонуклеазна активност;
 • Добавя сопълнителна А база към 3′ – края.

Дефиниция за единица: една единица е количеството ензим, необходимо да катализира включването на 10 наномола дНТФ-и в киселиннонеразтворим материал за 30 минути при 74°C. Реакционните условия са: 50 mM Tris-HCl (pH 9.0 при 25°C), 50 mM NaCl, 5 mM MgCl2, 200 μM от всеки вид дНТФ (дАТФ, дЦТФ, дГТФ, дТТФ; микс от небелязан и [³H]белязан дТТФ, 10 μg активирана ДНК от телешки тимус и 0.1 mg/ml серумен говежди албумин в краен обем от 50 μl.
Условия за съхранение:  -20°C
Буфер за съхранение (Storage Buffer): 20 mM Tris-HCl (pH 8.0 при 22°C), 100 mM KCl, 0.1 mM ЕДТА, 1 mM дитиотреитол, 50% глицерол и стабилизатори.
10 x Реакционен буфер: 10 x Амплус буфер: съдържа 26 мМ MgSO4 и е оптимизиран за използване с 0.5 мМ от всеки вид дНТФ.
Качествен контрол:  всеки препарат се тества за ендонуклеази, 3′-екзонуклеази и неспецифични едно- и двуверижни ДНазни активности. Типичните препарати са с по-висока чистота от 95% по тестове с SDS-полиакриламидни гелове.

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:

  Кат. №

  Опаковка

  Кат. № на кита *

  Амплус ДНК полимераза 5.0u/μl

  E2900-01

  100 U

  EK2900-01

  Амплус ДНК полимераза 5.0u/μl

  E2900-01

  500 U

  EK2900-02

  *китовете съдържат необходимото количество дНТФ-и.

 • Производител:EURx, Полша