FTA пречистващ реагент

 • отстранява хем, PCR инхибитори и потенциални други замърсители, с което осигурява изключително високо качество на ДНК.

Подложка за FTA Gene карта

 • за 2 карти;
 • за използване в автоматизирани системи за работа с течности.

Стерилен тампон с връх от пяна

 • за неинвазивно пробосъбиране и трансфер на букални клетки върху FTA карти. 

Пробивач

 • за прецизно изрязване на диск с проба от FTA карта;
 • 1.2 мм пробивачи са предназначени за работа с цяла кръв или проби с високо съдържание на ДНК;
 • 2 мм пробивачи са предназначени за работа с букални клетки, плазмиди и проби с ниско съдържание на ДНК.

Торбичка за съхранение/транспорт на FTA карта

 • за транспорт/съхранение на карти;
 • защитава картата от замърсители от околната среда;
 • запечатване със защита от фалшификация за криминалистични проби;
 • има и торбички за многократно отваряне, когато е необходим многократен достъп до пробата.

Транспортна опаковка за FTA карта за изпращане по поща

 • твърда опаковка за транспорт на карта без обозначение за биологична опасност.

Опаковка с изсушител

 • подсигурява запазване сухотата на картите;
 • съдържа цветен индикатор, потвърждаващ адсорбирането на влага.

Допълнителни документи и информация за поръчка

Каталожна информация:

 

Описание

Кол./оп.

Кат. №

FTA пречистващ реагент, 500 мл

1

9.971 718

Подложка за FTA Gene карта

20

9.971 721

Стерилен тампон с връх от пяна

100

9.971 719

Omni тампон

100

9.971 732

Микропробивач 1.2 мм (с подложка)

1

9.971 725

Връх за микропробивач 1.2 мм

1

9.971 726

Пробивач UniCore 1.2 мм (с подложка)

4

9.971 730

Микропробивач 2 мм (с подложка)

1

9.971 727

Връх за микропробивач 2 мм

1

9.971 728

Пробивач UniCore 2 мм (с подложка)

4

9.971 731

Допълнителна подложка за рязане

1

9.971 729

Торбичка за съхранение/транспорт на FTA карта Classic

100

9.971 733

Сушител (1 гр)

1000

9.971 720