Адхезивен филм и фолио за PCR и QPCR, LLG

  • за употреба в апарати с капаци на винт или с клип;
  • PCR филм: позволявя визуален мониторинг на пробите и флуоресцентни измервания;
  • PCR фолио: лесно пробиваемо, без да оставя остатъци от адхезивния материал по накрайниците за автоматични пипети;
  • QPCR фолио: адхезивно запечатване, оптично прозрачно, за QPCR и флуоресцентни приложения.

Допълнителни документи и информация за поръчка

Каталожна информация:

 

Описание

Температурен диапазон, °C

Кол./оп.

Кат. №

PCR филм

-20 до +120

100

6.238 132

PCR фолио

-80 до +150

100

9.407 506

QPCR фолио

-40 до +120

50

6.240 725