Агароза Super Claro (за разделяне на малки фрагменти)

 • уникална агарозна сме с със стандартна температура на топене, осигуряваща разделяне с висока резолюция на малки фрагменти;
 • изключително прозрачна;
 • минимален фон при оцветяване с етидиев бромид;
 • оптимизираните свойства на гела правят работата с него лесна, улесняват обработката му и провеждането на евентуален блот;
 • препоръчнителна употреба: разделяне, блот и аналитична електрофореза на ДНК и РНК фрагменти, по-малки от 1000 б.дв.

Допълнителни документи и информация за поръчка

 • Информация за поръчка:

  Кат. № Опаковка
  Агароза Super Claro (за нискомолекулни фрагменти)

  E0304-50

  50 гр

 • Производител:EURx, Полша

Сваляне на прикачените файлове:agarozaSuper_ClaroCoA-I