Автоматичен LN2 охладител Biosystem Archive 100+

дюаров съд statebourne biosystem archive 100

 • за съхранение на огромен брой проби при минимална консумация на течен азот;
 • микропроцесорен контрол за пълно управление и сигурност;
 • изключително голям обем: 21 000 до 97 000 2 мл криовиалки;
 • съхранение в газова фаза при -190оС;
 • суха зона без течен азот;
 • подходящ за биобанки;
 • Vapour guardдизайн, гарантиращ, че пробите няма да влязат в контакт с течността;
 • изместен спрямо центъра отвор, който намалява изпарението на течен азот;
 • неплъзгащи се сгъваеми стъпала;
 • обходен горещ газ около захранващата тръба за течен азот (за минимизиране на обледеняването ѝ);
 • функции De-Fog и Quick Chill за добра видимост на капака и ускорено охлаждане след отваряне и затваряне на капака;
 • контролната система може да работи с налягане на течния азот от 20 до 40 psi;
 • заключващ се капак;
 • опционални цветни ракове за съхранение от анодизирана стомана;
 • 5 години гаранция на вакуума;
 • аларма за каквато и да е аномалия в охладителната дейност;
 • програмируема аларма за времеви и температурни граници;
 • запис на всички събития и данни за температура/време;
 • порт за връзка с компютър за управление от компютър и трансфер на данни;
 • самодиагностика на електрическото захранване;
 • в съответствие с ЕС директива за медицински изделия 93/42/ЕС;
 • опция за IQ и OQ документация.

Технически параметри:

 • Брой 2 мл виалки: 97600;
 • Обем течен азот, л газова фаза (цялостен вътрешен обем): 300/ (1740);
 • Височина на вътрешния цилиндър, мм: 930;
 • Диаметър на вътрешния цилиндър, мм: 1406;
 • Тегло (празен), кг: 909;
 • Тело (пълен, с азот), кг: 2315;
 • Цялостна височина (при затворен капак), мм: 1587;
 • Цялостна височина (при отворен капак), мм: 2289;
 • Цялостен диаметър, мм: 1608.