Оценете
(2 гласа)

обратно в категорията  
Автоматичен аминокиселинен анализатор * AAA 400
*за краткост по-надолу е наричан ААА 

amino acid analyzer AAA 400 Ingos

 • компактен;
 • подходящ за непрекъснати работа в режим на автоматичен анализ;
 • подходящ за рутинни и научно-изследователски цели:

- тестване на храни;
- тестване на фуражи;
- тестване на лекарства;
- медицинска диагностика;
- биохимични изследвание;
- изследване храненето на хора и животни.

 • за определяне на аминокиселините в:

- протеинови хидролизати;
- фуражи;
- храни;
- тъканни екстракти;
- физиологични течности (серум, урина, цереброспинална течност).

 • подходящ за определяне на полиамини – биогенни амини;
 • принцип: компактна високо специализирана йонообменна хроматография и колориметрична детекция;
 • оборудван с двуканален спектрофотометър, блок за пробите с охлаждане, термостат за колоната с нагряване и софтуер CHROMuLAN. 

Технически параметри:

Шум: 0,02 mAu,1s
Дрифт: < 1,0 x 10-5 AU/h
Възпроизводимост:
време на задържане: 0.3 % (arg)
площ на пиковете: 1% (ser, gly, his)
Употреба: до150 нинхидрин положителни субстанции
физиологичен стандард: пълно разделяне на 45 аминокиселини
Стъклена колона: 3.7 x 450 mm
-дългоживуща: 8.000 – 10.000 проби
Възможност за работа с колони от неръждаема стоманаколоните се поръчват отделно
-стандартен живот: ~ 400 – 1,000 проби
Контрол на температурата на колоната: 35°C - 100°C (стъпка 0.1°C)
(с бързо охлаждане/нагряване)
Система от помпи:безпулсови помпи с високо налягане
(нинхидринова и буферна помпа) (двойно бутало, двойни летящи клапани)
скорост: 0.01 – 20 ml/min.
налягане: 0 – 40 MPa
Система за автоматично дозиране с охлаждане: по избор, един от трите
опция A: 25 x 1.5 ml
опция B и C: 40 и 80 x 0.5 ml
Двуканален фотометър: 440 и 570 nm
обем на проточната кювета: 5 µl
Нинхидринов реактор: стайна температура до 150°C
Система за съхранение на нинхидрин с охлаждане: 2 л
Предварителна колона: дългоживущ амонячен филтър (Ostion KS 0804)
Режим на непрекъсната работа без допълнителна намеса на оператор: 7 дни
Контрол и обработка на данните: професионален софтуер CHROMuLAN, съвместим с ОС Win NT/2000/XP, 32 bit
Комуникационен порт: RS 485
Ел. захранване: 230 V ± 10 %, 50 Hz
Размери: 700 x 600 x 550 

Тегло: не повече от 70 kg 

 - брошура за изделието.

Допълнителна информация

 • Каталожна информация:

   

  Производител: Ingos, Полша