Специализирани изделия за клетъчна и молекулярна  биология

Специализирани изделия за клетъчна и молекулярна биология

Под-категории

Вирусна трандукция и генна експресия

  • Аденовирусни системи
  • Лентивирусни системи
  • Ретровирусни системи
  • Вектори
  • Други

Преглед на продукти...
Молекулни маркери

Молекулни маркери

  • Молекулни маркери за ДНК
  • Молекулни маркери за РНК
  • Молекулни маркери за РНК

Преглед на продукти...