Статии

Печат

Климентови дни

Климентови дни - "Bioscience - development and new opportunities" 

Биомед фючар взе участие като спонсор на конференцията с постерна сесия по случай 50 годишнината на Биологически факултет към СУ „Св. Климент Охдридски“, която се проведе от 20 до 22 ноември, 2013 г. 

В рамките на конференцията представихме предлаганите от нас лабораторни продукти и услуги, срещнахме се с настоящи и бъдещи (надяваме се) Клиенти на фирмата.